Yritystilaus tunnistettu

Voit käyttää palvelun kaikkia sisältöjä vapaasti. Jos haluat kommentoida, kirjaudu sisään henkilökohtaisella Mediatunnuksella.

Kiusaaminen ja yksinäisyys houkuttelevat kokeilemaan päihteitä

Jyväskyläläisille yläkoululaisille syksyllä tehty kysely osoittaa, että kiusaamisella ja kiinnostuksesta kokeilla päihteitä on selkeä yhteys. Kiusaamista viikoittain kokeneista jyväskyläläisistä nuorista kaksitoista prosenttia oli kiinnostunut kokeilemaan alkoholia, kun taas ei-kiusatuilla vastaava luku oli neljä.

– Itse asiassa tieto ei tullut yllätyksenä, mutta miten voimakkaasti se vaikuttaa, se on ehkä sellainen, mitä ei välttämättä hahmoteta. Kiusaaminen, yksinäisyys ja ulkopuolisuus sekä mielekkäiden harrastusmahdollisuuksien tai positiivisten kokemusten puute heijastuu tulokseen. Jyväskylä ei näyttäydy mitenkään erilaisena tai huonompana kuin mikään muukaan kunta. Tämä on valtakunnallinen ilmiö, Music Against Drugs ry:n kehittämispäällikkö Joni Söderman sanoo.

Yksi tärkeimmistä syistä päihteiden käytön kokeiluun on hänen mukaansa halu päästä porukkaan.

– Jos koet olevasi ulkopuolinen, yhteenkuuluvuutta voidaan hakea tuollaisenkin kautta.

Kyselystä ilmeni, että harrastukset, ystävät, luottamukselliset aikuissuhteet sekä onnistumisen kokemukset suojaavat nuoria päihdekokeiluilta.

Vastanneista yläkoululaisista jopa neljä prosenttia koki, ettei heidän elämässään ole yhtään luotettavaa aikuista. Jyväskyläläisille opetustyön ammattilaisille ja tukioppilaille 3.12. pidetystä Music Against Drugs ry:n kehittämisseminaarissa ja kyselyssä nousi esille, että yläkouluikäiset nuoret toivoisivat kouluympäristöön aikuista, joka tulisi niin tutuksi, että tämän puoleen olisi helppo kääntyä.

– Kyselyn monissa vastauk­sissa näkyy, miten tärkeä on turvallinen aikuiskontakti. Moni oppilaista kaipaisi sitä, että opettajilla olisi enemmän aikaa kysyä heidän kuulumisiaan. Se on myös resurssi- ja aikakysymys. Varmasti myös opettajat ovat kuormitettuja perustehtävässään opetuksen parissa. Heillä ei ole välttämättä aikaa kohdata nuoria niin paljon kuin olisi tarvetta, Joni Söderman sanoo.

Hänen mukaansa olisi tärkeää, että kouluilla olisi aikuisia, joilla olisi aikaa pysähtyä ja kysyä, mitä nuorelle kuuluu.

– Väistämättä kontakti oppilaisiin saattaa jäädä vähäisemmäksi, kun opettaja siirtyy opetustilanteesta toiseen. Luotettavien aikuissuhteiden lisäksi kaikilla nuorilla ei ole mielekästä harrastusta ja sen kautta turvallisia aikuisia. Läheissuhteet, ystävät ja luottamukselliset aikuissuhteet ovat suojaavia tekijöitä päihteidenkäytölle. Toisaalta puute on altistava riskitekijä, Söderman toteaa.

Syksyllä 2020 toteutettuun päihde-, hyvinvointi- ja osallisuuskyselyyn vastasi 1 578 jyväskyläläistä yläkoululaista. Kyselyssä tuli esille, että 33 prosentille kyselyyn vastanneista on tarjottu alkoholia, 25 prosentille nuuskaa sekä sähkötupakkaa ja tupakkaa 21 prosentille. Vastanneista kahdeksalle prosentille oli tarjottu kannabista. Merkittävä määrä nuorista ei kuitenkaan ole kiinnostunut kyseisten päihteiden kokeilemisesta.

Kysely antaa osviittaa Jyväskylän nuorten suhtautumisesta myös muihin päihteisiin. Näin esimerkiksi 94 prosenttia vastaajista ei kokenut kiinnostusta kuntoilussa käytettäviä dopingaineita kohtaan. Myös kannabikseen suhtauduttiin pääosin kielteisesti eli 89 prosenttia vastanneista.

– Kunnallisella puolella on rajalliset resurssit. Silloin on järkevää tunnistaa kyselyn avulla riskitekijät, joihin on syytä puuttua. Yhdistyksellämme on hyvä suhde Jyväskylän koulutoimen johdon, ehkäisevän päihdetyön ja nuorisopalvelujen kanssa. Olemme yhdessä edistämässä alueen nuorten terveyttä ja hyvinvointia, Joni Söderman sanoo.

Eri puolilla Suomea tehdään kahden vuoden välein kouluterveyskysely 8–9 luokkalaisille. Music Against Drugs ry:n tekemä kysely huomioi myös 7-luokkalaiset, joka on tärkeä nivelvaihde alakoulusta yläkouluun.

– Silloin hajoaa tuttu luokkayhteisö, mikä voi aiheuttaa ulkopuolisuuden tunnetta. Yläkoulu on muutenkin herkkää aikaa päihdekokeiluille. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä ja resurssit kohdennetaan viisaasti, Söderman toteaa.