Opiskelijat voivat jatkossa opiskella ristiin eri oppilaitosten kursseja – EduFutura luo monia mahdollisuuksia koulutukseen Jyväskylässä

Outi Ruusuvirta-Uuksulainen on innoissaan EduFuturan tuomista mahdollisuuksista. Hän uskoo, että EduFutura-yhteistyö lisää myös Jyväskylän vetovoimaa opiskelijakaupunkina. Matilda Saarikoski

Matilda Saarikoski

Opiskelijat voivat jatkossa valita vapaasti opintoja EduFuturan yli 150 opintojakson valikoimasta. Yliopisto-opiskelijat voivat esimerkiksi valita JAMKin kursseja ja toisin päin. EduFuturan yhteinen opintotarjonta aukeaa tänä syksynä koulujen alkaessa.

EduFutura on vuonna 2016 perustettu Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian yhteenliittymä. Kesäkuussa oppilaitokset allekirjoittivat sopimuksen, jossa ne sitoutuvat tekemään yhteistyötä opetuksen järjestämisessä.

Yhteistyö tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Oppilaitokset pystyvät toteuttamaan opintokokonaisuuksia yhdessä ja suunnittelemaan tarjontaansa niin, että ne täydentävät toinen toisiaan.

– Monissa isoissa opiskelijakaupungeissa on viime aikoina yhdistetty korkeakouluja. Jyväskylässä oppilaitosten yhteistyötä haluttiin syventää toisella tavalla, yhdessä tekemisen kautta. Lukioiden ja ammatillisen koulutuksen tasavertainen rooli yhteistyössä on myös uniikki ratkaisu, kertoo EduFuturan koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen.

Lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta valmistuvan päätös jatko-opiskelupaikasta syntyy usein mielikuvien pohjalta. Ammattikorkeakouluun ja yliopistoon liittyy myös monia uskomuksia, jotka eivät välttämättä perustu faktatietoon. EduFuturan korkeakoulukurssit voivat auttaa oman alan löytämisessä.

– Orientoivien opintojen avulla pääsee kokeilemaan, minkälaista jonkin alan opiskelu korkeakoulussa on. Jos on kiinnostunut esimerkiksi kauppatieteistä, voi suorittaa Haluatko kauppatieteilijäksi -kurssin. Kurssin aikana voi pohtia, että sopiiko ala minulle, Ruusuvirta-Uuksulainen kuvailee.

Korkeakouluopintojen suorittaminen ei ole opiskelijoille ylimääräistä työtä, sillä opinnot luetaan hyväksi lukio- tai ammatilliseen tutkintoon. Samat opinnot voidaan myöhemmin sisällyttää myös mahdolliseen korkeakoulututkintoon.

EduFutura tarjoaa ammatillisille opiskelijoille myös mahdollisuuden suorittaa saman alan amk-tutkinnon osia jo ammatillisten opintojen aikana. Esimerkiksi sähköalaa opiskeleva voi halutessaan suorittaa jopa 40 opintopisteen verran alan korkeakouluopintoja.

Amk-tasoiset opinnot korvaavat saman sisältöisiä toisen asteen opintoja ja opinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea oman hakuväylän kautta ammattikorkeakouluun. Näin myös amk-tutkinnon suoritusaika lyhenee.

Tällä hetkellä EduFuturan opintotarjonta painottuu ammattikorkeakoulun ja yliopiston opintoihin, ja erityisesti tiettyihin aloihin. Ruusuvirta-Uuksulainen uskoo kuitenkin, että korkeakouluopiskelijat voisivat myös hyötyä osaamisen täydentämisestä toisen asteen ammatillisilla opinnoilla. Tulevaisuudessa EduFuturaa onkin tarkoitus kehittää myös tähän suuntaan. Opintotarjontaa lisätään opiskelijoilta saadun palautteen pohjalta.

– Emme halua määrätä opintotarjontaa ylhäältä käsin, vaan kuuntelemme opiskelijoiden toiveita, Ruusuvirta-Uuksulainen kertoo.

– Haluaisimme EduFuturan opintotarjontaan myös sellaisia aloja, jotka ovat vähemmän tuttuja. Lukiolaiset eivät välttämättä tiedä, mitä on antropologia tai etnologia.

Ruusuvirta-Uuksulainen uskoo, että kasvava yhteistyö oppilaitosten välillä auttaa myös poistamaan ennakkoluuloja ja antaa opiskelijoille tärkeitä työelämätaitoja.

–Kun AMK-opiskelijat, yliopisto-opiskelijat, lukiolaiset ja ammattiin opiskelevat käyvät samoilla kursseilla ja tekevät yhteisiä projekteja, siinä oppii tekemään yhteistyötä eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Se on työelämässä tärkeä taito.

Keskustelu