Tiedätkö alle 40-v valittajaa?

Sami Rahkonen

Ihan äkkiä ei tule mieleen alle 40-vuotiasta, joka olisi valittanut kaupungin päätöksistä, rakennusluvista tai kaavamuutoksista. Kokemukseni mukaan asialla on yleensä iäkkäämpi mies.

Syy voi olla se, että nuorilla aikuisilla tai keski-ikäisillä ei yksinkertaisesti ole aikaa valittaa. Elämä täyttyy työstä, lapsista ja harrastuksista.

Toinen syy voi olla se, että nuoremmat eivät ole ehtineen kiintyä kotikuntaansa niin, että päätöksillä ja muutoksilla olisi heille suurta merkitystä. Tästä kielii myös se, että kun kuntalaisille järjestetään tiedotustilaisuuksia tai keskustelutilaisuuksia, on paikalla tyypillisesti varttuneempaa väkeä.

Toisaalta. Ehkä nuoremmat aikuiset luottavat enemmän asioita valmisteleviin ammattilaisiin ja heidän tarkoitusperiinsä.

Iäkkäämpien herkemmässä valitusalttiudessa vaikuttaa olevan ripaus epäilyä siitä, että heitä nuoremmat virkamiesten ja -naisten kokemus ei riitä ottamaan huomioon kaikkea.

Entä onkohan muutosvastarinnan ja iän suhdetta koskaan tutkittu?

Usein valitusten perusteissa toistuu näkemys siitä, että muutoksilla ollaan pilaamassa arvokasta ympäristöä tai historiaa.

Jos kaikkien päätösten takana näkee salaliittoja ja vilppiä, olisi syytä miettiä, miksi suhmurointi on itsellä ensimmäisenä epäilyksenä?

Keskustelu