Maakunnan merkitys jää vielä hämäräksi

Tapani Markkanen

Kaikki tuntevat Jyväskylän, mutta Keski-Suomea ei juuri tunneta maakuntana, korosti alue- ja väestökehitystä tutkiva Timo Aro Jyväskylässä 21.1. järjestetyssä kehitysseminaarissa. Mahdollisuuksia kyllä olisi, mutta niitä ei ole osattu vielä hyödyntää.

Jos ajatellaan Keski-Suomen maakuntaa, sillä ei ole valtiotieteen tohtori Aron mielestä mahdollisuuksia, ellei Jyväskylän ydinkaupunkiseutu ole mahdollisimman vahva kilpailemaan resursseista, huomioarvosta, näkyvyydestä, vetovoimasta ja elinvoimasta. Koko maakunnan olisi rummutettava enemmän merkitystään.

Pullonkaulana ovat erityisesti liikenneyhteydet. Tutkija Aro uskoo, että maakunnan ja Jyväskylän elinvoiman tulevaisuus edellyttää sujuvampia liikenneyhteyksiä, alueen voimakkaampaa merkittävän aseman korostamista sekä yhteistyötä Tampereen suuntaan. Aro näkee liikenteellisen saavutettavuuden olevan avainkysymyksiä, kun puhutaan Jyväskylän ja Keski-Suomen elinvoimaisuudesta tulevaisuudessa.

Aron mielestä Jyväskylän kansallisen roolin ja merkityksen esille tuomisessa on parannettavaa. Jyväskylän rooli on hänen mielestään paljon suurempi kuin mitä kansallisella tasolla nyt tunnistetaan. Tunnettavuuden nostaminen edellyttää jatkuvaa esillä olemista ja kovan äänen pitämistä omista asioista ja omista tavoitteista. Olemassa oleviin resursseihin nähden kaupunki voisi olla Aron mielestä paljon isommin esillä ja näkyä.

Keskustelu