Nuorisotyö siirtyi verkkoon. Mitä sitten?

Kolumni

Tämä on ensimmäinen kolumnini Suur-Jyväskylän Lehdessä sitten koronaviruksen lamautettua ja lomautettua Suomen ja muun maailman. Vaikka kaikki on jo sanottu, lähestyn aihetta nuorisotyön ja nuorten vapaa-ajan näkökulmasta.

Tein Nuorisotyö-lehteen 1/2020 koonnin suomalaisen nuorisotyön menetelmistä ja käytänteistä koronaviruskriisin aikana. Lähes joka puolella Suomea nuorisotyö siirtyi nopeasti verkkoon hyödyntämällä nuorten suosimia chat-palveluita (Discord) ja sosiaalista mediaa (Instagram, Snapchat, YouTube, Twitch) ja jopa monille viime kuukausina tutuksi tullutta ryhmätyöalustaa Teamsia.

Verkkonuorisotyö ei ole uusi asia, vaan sitä on tehty jo 80-luvulta lähtien. Suomessa verkon käyttö työmuotona tai menetelmänä alkoi yleistyä 2000-luvulla.

Nuorisotyössä on keskitytty nuorten kohtaamiseen pääosin kasvotusten niin nuorisotiloilla, ryhmissä ja yksilöohjauksessa. Koronaviruksen pakottaessa työntekijät kotiin töihin, monelle nuorten parissa työskenneelle verkkonuorisotyö tuli jokapäiväiseksi työmenetelmäksi.

Verkkoon siirtyminen ei itsessään tee ketään autuaaksi, sillä nuorisotyössä toimivat – ja ennen kaikkea nuoret – varmasti huomaavat, jos verkkonuorisotyöhön ei ole aiemmin panostettu.

Jos toimijoiden taustalla ei ole pitkää historiaa verkossa tehtävän työn parissa, on varsin todennäköistä, etteivät nuoret löydä automaattisesti jokaiselle vasta perustetulle keskustelukanavalle tai sosiaalisen median tilille. Nuoret eivät ole homogeeninen ryhmä ja markkinointi nuorisolain määritelmän mukaisesti alle 29-vuotiaille on vähintäänkin haastava tehtävä.

Verkkonuorisotyö tulisi viimeistään nyt ottaa tosissaan – eikä vain yhtenä kokeiluna, jos aikaa jää perinteiseltä nuorisotyöltä. Silloin sitä voidaan myös tarkastella kriittisesti.

Suomalaiset nuorisotyöntekijät siirtyivät kunnioitettavan nopeaa verkkoon ja moni heistä rohkeasti mukavuusalueen ulkopuolelle. Siitä ei ole epäilystäkään. Pitäisi myös kysyä, kuinka monta nuorta verkkonuorisotyöllä on tavoitettu. Jos lukemat ovat vähäisiä, jäävätkö verkkokokeilut sen vuoksi ainutkertaisiksi? Eihän siinäkään olisi mitään järkeä.

Jos verkkonuorisotyö on aloitettu vain koronaviruksen vuoksi, ei siitä muodostu välittömästi hillitöntä sukseeta, sillä nuoret ovat olleet verkossa syntymästään saakka ja löytäneet ennestään mielekkäitä kanavia keskustelemiseen ja itsensä ilmaisemiseen.

Nopeasti kyhätyn nuorisotyön tsätin on vaikea kilpailla suosiosta, mutta ei välttämättä tarvitsekaan. Määrän sijaan nuorisotyö voi kilpailla laadulla. Jos yksikin nuori saadaan alan ammattilaisten luotsaamien verkkokeskustelujen avulla syrjäytymisen piiristä, on siihen käytetty työaika haukkunut hintansa nopeasti.

Mutta jos verkossa tehtävää työtä halutaan kehittää, ei se myöskään saa olla arvostelun ulkopuolella.

Lue lisää aiheesta